ഇ-ബൈബിള്‍

ഇലക്ട്രോണിക് മലയാളം ബൈബിള്‍


ഓണ്‍ലൈനില്‍ വായിക്കുക

ഡൌണ്‍ലോഡ് ബൈബിള്‍

ഡൌണ്‍ലോഡ് ബൈബിള്‍ (ഡെസ്ക്ടോപ്പ്/ലാപ്ടോപ്)

 

www.biblephone.intercer.net എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും എടുത്തത്‌.