മലയാളം ബൈബിള്‍

സ്വാഗതം!


ബൈബിൾ വായിക്കുവാന്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക


ബൈബിൾ ആപ്പ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക

 

 

 

https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png
Malayalam Bible by God's Own Language is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Based on a work at Malayalam Bible Wiki Source and Satyavedapustakam 1910. Permissions beyond the scope of this license may be available at Wikimedia Foundation.