ഗുഡ്ന്യൂസ് ഫെസ്റ്റിവൽ 2018

* സൗജന്യ ലൈറ്റ്ഹൌസ് ബൈബിള്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍... * ബൈബിള്‍ പഠന ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങള്‍..... * ഹാലേല്ലുയ്യ ദ്വൈവാരിക ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യമാണ്..... * മലയാളം ബൈബിള്‍.... * പവര്‍ വിഷന്‍ ലൈവ് ടിവി....

കൊടുമൺ യു.പി.എഫ്  11th ഗുഡ്ന്യൂസ് ഫെസ്റ്റിവൽ 2018( ഡിസംബര്‍ 5 - ഡിസംബര്‍ 9) 

വെബ്സൈറ്റ് : സേറാഫ്സ്.