ഗുഡ് ന്യൂസ്‌ (GRN)

ഉല്പത്തി മുതല്‍ യേശു ക്രിസ്തു വരെയുള്ള 40 ബൈബിള്‍ കഥകള്‍ ദ്രിശ്യ-ശ്രാവ്യ രൂപത്തില്‍. കേള്‍ക്കുക, ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്ക് വെയ്ക്കുക...
 
 
Taken from 5fish with permission from Global Recordings Network.