കൂടുതല്‍ മാസികകള്‍ / പത്രങ്ങള്‍

മലയാളം ക്രിസ്ത്യന്‍ മാസികകളുടെ പി.ഡി.എഫ് / ഓണ്‍ലൈന്‍ ലിങ്കുകളും, മാസികാ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കുകളും ഈ പേജില്‍ ലഭ്യമാണ്.

ഡൌണ്‍ലോഡ് പി . ഡി. എഫ് / ഓണ്‍ലൈന്‍ വായിക്കുക

ഹാലേല്ലുയ്യ ഗുഡ്ന്യൂസ്‌ ക്രൈസ്തവ ചിന്ത
ക്രിസ്ത്യന്‍ വേള്‍ഡ് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര സ്വര്‍ഗീയ ധ്വനി
ലാന്‍ഡ്‌വേ ന്യൂസ്‌ ഹലോ ഹോപ്പ് മരുപച്ച
നീരുറവ ബിലീവേര്‍സ് ജേണല്‍ മന്ന
സ്നേഹദീപം ഗ്ലോബല്‍ ട്രംപറ്റ് സുവാര്‍ത്ത
റിഫോര്‍മേഷന്‍ വോയിസ്‌ ജീവമൊഴികള്‍ റിവൈവ്
ദീവ്യ വാര്‍ത്ത‍ അപ്കോണ്‍ വോയിസ്‌ സദ്വാര്‍ത്ത
നേര്‍വീഥി ജയോത്സവം ന്യൂസ്‌ സ്പന്ദനം
ശാരോന്‍ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചര്‍ച്ച് ന്യൂസ്‌ അഗപ്പെ മാസിക യുഗാന്ത്യ സന്ദേശം
ക്രിസ്ത്യന്‍ ഫോക്കസ് ആത്മപ്രബോധിനി എറ്റേണൽ വോയിസ്‌
വിഷന്‍ വോയിസ്‌ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ ഹെറാള്‍ഡ് സിയോണ്‍ കാഹളം
ഡിസൈപ്പിള്‍സ് ഗുഡ്ന്യൂസ്‌ ഗ്ലോബല്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ മെസെഞ്ചര്‍ ഇന്ത്യ ബൈബിള്‍ മിഷന്‍ മെസഞ്ചര്‍
ഉത്തമസ്ത്രീ ജിവദധ്വനി ശാലോം ധ്വനി
മാറാനാഥാ വോയിസ്‌ സ്നേഹ വചനം വേദാഭിമാനി
സ്നേഹിതന്‍ വചനദര്‍പ്പണം ജ്യോതി മാര്‍ഗം
ഫ്ലെയിം ഓഫ് റിവൈവല്‍ നിര്‍ഭയ വിശ്വാസി
ഹെവന്‍ലി എക്സ്പ്രസ്സ്‌ ജാലകം സി.ഇ.എം. ന്യൂസ്‌
ക്രൈസ്തവ കേരളം അരോമ ആത്മമാരി

മാസിക വെബ്സൈറ്റ്

ഹാലേല്ലുയ്യ ഗുഡ്ന്യൂസ്‌ ബിലീവേര്‍സ് ജേണല്‍
ക്രൈസ്തവ ചിന്ത മരുപച്ച സ്വര്‍ഗീയ ധ്വനി
ജനവീഥി ക്രിസ്ത്യന്‍ വേള്‍ഡ് സ്നേഹദീപം
സ്നേഹിതന്‍ നീരുറവ ഹെവന്‍ലി എക്സ്പ്രസ്സ്‌
റിഫോര്‍മേഷന്‍ വോയിസ്‌ ലാന്‍ഡ്‌വേ ന്യൂസ്‌ സുവാര്‍ത്ത
ക്രൈസ്തവ കേരളം മാറാനാഥ വോയിസ്‌ ഗ്ലോബല്‍ ട്രംപറ്റ്
ഷാലോം മാസിക ജ്യോതി മാര്‍ഗം മന്ന
ദി സോള്‍ വിന്നര്‍ നേര്‍വീഥി ഡിസൈപ്പിള്സ് ന്യൂസ്‌
യുഗാന്ത്യ സന്ദേശം റിവൈവ് ജീവമൊഴികള്‍
സ്നേഹ വചനം അഗപ്പെ മാസിക വചനദര്‍പ്പണം