കൂടുതല്‍ മാസികകള്‍ / പത്രങ്ങള്‍

മലയാളം ക്രിസ്ത്യന്‍ മാസികകളുടെ പി.ഡി.എഫ് / ഓണ്‍ലൈന്‍ ലിങ്കുകളും, മാസികാ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കുകളും ഈ പേജില്‍ ലഭ്യമാണ്.

ഡൌണ്‍ലോഡ് പി . ഡി. എഫ് / ഓണ്‍ലൈന്‍ വായിക്കുക

ഹാലേല്ലുയ്യ ഗുഡ്ന്യൂസ്‌ ബിലീവേര്‍സ് ജേണല്‍
ക്രൈസ്തവ ചിന്ത മരുപച്ച സ്വര്‍ഗീയ ധ്വനി
ലാന്‍ഡ്‌വേ ന്യൂസ്‌ ക്രിസ്ത്യന്‍ വേള്‍ഡ് സ്നേഹദീപം
നീരുറവ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര മന്ന
റിഫോര്‍മേഷന്‍ വോയിസ്‌ ഗ്ലോബല്‍ ട്രംപറ്റ് സുവാര്‍ത്ത
സിയോണ്‍ കാഹളം ജീവമൊഴികള്‍ ഹലോ ഹോപ്പ്
നേര്‍വീഥി ദി സോള്‍ വിന്നര്‍ ഫ്ലെയിം ഓഫ് റിവൈവല്‍
റിവൈവ് ദീവ്യ വാര്‍ത്ത‍ ജിവദധ്വനി
ജാലകം ജ്യോതി മാര്‍ഗം അഗപ്പെ മാസിക
സ്നേഹിതന്‍ വചനദര്‍പ്പണം അരോമ
സ്നേഹ വചനം ആത്മമാരി വിശ്വാസി
യുഗാന്ത്യ സന്ദേശം ഗ്ലോബല്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ മെസെഞ്ചര്‍ മാറാനാഥാ വോയിസ്‌
ക്രൈസ്തവ കേരളം ഹെവന്‍ലി എക്സ്പ്രസ്സ്‌ ജനവീഥി

മാസിക വെബ്സൈറ്റ്

ഹാലേല്ലുയ്യ ഗുഡ്ന്യൂസ്‌ ബിലീവേര്‍സ് ജേണല്‍
ക്രൈസ്തവ ചിന്ത മരുപച്ച സ്വര്‍ഗീയ ധ്വനി
ജനവീഥി ക്രിസ്ത്യന്‍ വേള്‍ഡ് സ്നേഹദീപം
സ്നേഹിതന്‍ നീരുറവ ഹെവന്‍ലി എക്സ്പ്രസ്സ്‌
റിഫോര്‍മേഷന്‍ വോയിസ്‌ ലാന്‍ഡ്‌വേ ന്യൂസ്‌ സുവാര്‍ത്ത
ക്രൈസ്തവ കേരളം മാറാനാഥ വോയിസ്‌ ഗ്ലോബല്‍ ട്രംപറ്റ്
ഷാലോം മാസിക ജ്യോതി മാര്‍ഗം മന്ന
ദി സോള്‍ വിന്നര്‍ നേര്‍വീഥി ഡിസൈപ്പിള്സ് ന്യൂസ്‌
യുഗാന്ത്യ സന്ദേശം റിവൈവ് ജീവമൊഴികള്‍
സ്നേഹ വചനം അഗപ്പെ മാസിക വചനദര്‍പ്പണം