ന്യൂ ഹോപ്പ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫുള്‍ ഗോസ്പല്‍ മിനിസ്ട്രീസ് ഒറവക്കല്‍ കൺവെൻഷൻ 2018

* സൗജന്യ ലൈറ്റ്ഹൌസ് ബൈബിള്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍... * ബൈബിള്‍ പഠന ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങള്‍..... * ഹാലേല്ലുയ്യ ദ്വൈവാരിക ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യമാണ്..... * മലയാളം ബൈബിള്‍.... * പവര്‍ വിഷന്‍ ലൈവ് ടിവി....

ന്യൂ ഹോപ്പ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫുള്‍ ഗോസ്പല്‍ മിനിസ്ട്രീസ് ഒറവക്കല്‍ കൺവെൻഷൻ 2018 ( ഡിസംബര്‍ 19 - ഡിസംബര്‍ 23)

വെബ്സൈറ്റ് : സേറാഫ്സ്