ഐ.പി.സി. കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ 2019

* സൗജന്യ ലൈറ്റ്ഹൌസ് ബൈബിള്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍... * ബൈബിള്‍ പഠന ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങള്‍..... * ഹാലേല്ലുയ്യ ദ്വൈവാരിക ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യമാണ്..... * മലയാളം ബൈബിള്‍.... * പവര്‍ വിഷന്‍ ലൈവ് ടിവി....

ഐ.പി.സി. കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ 2019 (ജനുവരി 1 - ജനുവരി 6)

വെബ്സൈറ്റ് : ഗുഡ്ന്യൂസ്‌ ലൈവ്.